ПРО НАС


МІСІЯ:


Громадська організація “Центр допомоги та розвитку “Простір” є неприбутковим об’єднанням, яке покликане консолідувати зусилля його учасників, інших активних членів суспільства та організацій, з метою надання соціально-психологічної допомоги, здійснення просвітницької роботи, впровадження освітніх та громадських ініціатив, реалізацію соціальних програм задля формування творчого, наукового, організаційного потенціалу членів суспільства, сприяння самореалізації особистості, поширення прогресивних ідей та розвитку відкритого громадянського суспільства в Україні.

Основними завданнями Громадської організації є:

 • Організація та надання соціально-психологічної допомоги;
 • Проведення інформаційно-аналітичної роботи;
 • Розробка та впровадження освітніх ініціатив;
 • Сприяння розвитку громадянського суспільства;
 • Здійснення науково-дослідної діяльності.

 


ЯКІСНИЙ СКЛАД:


Організація об’єднує у своїх лавах різного профілю фахівців, експертів, науковців, які успішно поєднують науково роботу із громадською діяльністю, розглядаючи її як практичну складову наукових досліджень.

 


ЦІННОСТІ:


Громадська організація “Центр допомоги та розвитку “Простір” сповідує такі цінності, що об’єднують її членів:

 • Порядність;
 • Прозорість;
 • Новаторство;
 • Повага до особистості;
 • Відповідальність.

 


ПРИНЦИПИ:


У своєму житті та громадської діяльності члени організації послугуються таки принципами:

 • активної життєвої та громадської позиції
 • особистісного розвитку та самоактуалізації;
 • відповідального ставлення до своєї діяльності;
 • толерантності до оточуючих;

 


ДІЯЛЬНІСТЬ:


Для досягнення поставленої мети Громадська організація “Центр допомоги та розвитку “Простір” у визначеному чинним законодавством порядку та відповідально перед суспільством:

 • здійснює проектну діяльність відповідно до визначених у Статуті завдань;
 • організовує поширення знань;
 • організує та проводить конференції, лекції, семінари, симпозіуми, тренінги, громадські слухання, акції та не заборонені законом наукові, освітні, культурні, психологічні та спортивні заходи;
 • у межах здійснення статутної діяльності співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • сприяє розвитку та зміцненню контактів з подібними організаціями за кордоном;
 • встановлює та підтримує міжрегіональні та міжнародні зв’язки;
 • бере участь у міжнародних громадських заходах.

 

Громадська організація “Центр допомоги та розвитку “Простір” успішно співпрацює з
органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями, засобами масової інформації.

 

Ми шукаємо статегічних партнерів, та, тих хто розділяє наші погляди.

Запрошуємо до співпраці.